English

NHỰA NHỊ BÌNH

  Injection   Molding   Plastic

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0197 54 33 53

Họp triển khai và vận dụng Hệ thống ISO 9001:2015

 

Vào ngày 06/08/2016 tại văn phòng Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình - Chi nhánh Bình Dương đã diễn ra cuộc họp về việc triển khai xây dựng Hệ thống ISO 9001:2015. Đây là phiên bản mới nhất dành cho các doanh nghiệp sản xuất, thành phần tham dự cuộc họp đã quy tụ đầy đủ đại diện của các phòng ban, bộ phận sản xuất với sự chủ trì của ông: Hoàng Thanh Đoàn - Giám đốc công ty. 

Tại cuộc họp, giám đốc đã nêu khái quát về tình hình sản xuất hiện tại của công ty đồng thời cũng đánh giá về tầm quan trọng của việc xây dựng và triển khai thực hiện Hệ thống ISO 9001:2015 trong giai đoạn hội nhập và phát triển, nhằm phù hợp với tình hình chung trong ngành nhựa tại thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Cuộc họp đã đi đến sự thống nhất và quyết tâm cao của toàn thể CB - CNV, cam kết phải đạt được Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015 trong tháng 02 năm 2017.

.

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0917 54 33 53

Sản phẩm mới

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến