English

NHỰA NHỊ BÌNH

  Injection   Molding   Plastic

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0197 54 33 53

Lễ Đón Nhận Chứng Nhận ISO 9001 : 2015

 

Vào ngày 15-03-2017 Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình phấn khởi tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận ISO 9001 : 2015 do tổ chức BCI cấp. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực, quyết tâm thực hiện kế hoạch, mục tiêu mà Ban Giám Đốc đã đề ra của toàn thể Cán bộ - CNV trong công ty. 

Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 giúp nâng cao hình ảnh, uy tín của Nhựa Nhị Bình thông qua việc tạo ra sản phẩm ổn định và chất lượng, đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng. Giúp Công ty cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc do sử dụng và tận dụng tối đa mọi nguồn lực của công ty, hạn chế được những sai sót công việc, đưa ra cách xử lý hợp lý - kịp thời, cải tiến chất lượng công việc thông qua các công cụ kiểm soát trong hệ thống quản lý ISO

Ngoài ra, khi áp dụng tốt hệ thống quản lý ISO sẽ hạn chế được sự phụ thuộc cá nhân, phân công công việc và định biên công việc một cách hợp lý, khoa học. Đánh giá hợp lý các nguồn lực trong quá trình thực hiện công việc, làm việc có kế hoạch và mục tiêu. Hệ thống  ISO 9001 còn là cơ sở để xây dựng văn hoá công ty, ý thức nhân viên, tính tự giác - tính chuyên nghiệp cao. Giúp lãnh đạo quản lý mọi hoạt động của công ty một cách khoa học và hiệu quả.

.  

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0917 54 33 53

Sản phẩm mới

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến