English

NHỰA NHỊ BÌNH

  Injection   Molding   Plastic

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0197 54 33 53

Sản phẩm đồ chơi cho trẻ em thương hiệu Nhị Bình

Nhựa Nhị Bình chuyên sản xuất các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em, đồ chơi ghép hình thông minh đạt tiêu chuẩn, kích thích sự sáng tạo, khả năng tư duy và an toàn cho sức khỏe.... Chúng tôi có thể phát triển sản phẩm từ ý tưởng  →  thiết kế bản vẽ 3D → làm khuôn → sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh mang thương hiệu Nhị Bình.

Các sản phẩm đồ chơi hiện tại công ty đang cung cấp cho các khách hàng trong nước .

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0917 54 33 53

Sản phẩm mới

Sản phẩm cùng loại

Copyright @ 2014 CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến