English

NHUA   NHI   BINH

  Injection   Molding   Plastic

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  08 3712 3748

Tải xuống

Tiêu chuẩn sản phẩm

Loại file File Dung lượng
Bản vẽ quai xách nhựa lớn 199 KB
Xem
Hướng dẫn lắp ghép Miclik 798 KB
Xem
Download building instruction 5.64 MB
Xem

COMPANY PROFILE & CATALOUGE

Loại file File Dung lượng
Company Profile 778 KB
Xem

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

Sản phẩm mới

Sản phẩm cùng loại

Copyright @ 2014 CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến