English

NHUA   NHI   BINH

  Injection   Molding   Plastic

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0197 54 33 53

Tin tức

 

Vào ngày 24/06/2016 đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy nhựa Nhị Bình - Chi nhánh Bình Dương. Địa chỉ nhà máy : Số 5, KCN VSIP II-A, đường 25, X. Vĩnh Tân, H. Tân Uyên, T. Bình Dương. Tổng diện tích 10.000m2, diện tích nhà xưởng giai đoạn 1 là 3,500m2, tổng vốn đầu tư trên 2 triệu USD.

 

 

Sau khi chính thức đi vào hoạt động Nhà máy sẽ sản xuất ổn định, đạt năng suất cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng trong và ngoài nước, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty.

 

Đến làm việc ở Nhật Bản, một đất nước nổi tiếng về tinh thần kỷ luật, tính tổ chức cao, bạn phải thay đổi những thói quen không tốt: bừa bộn, qua loa, đại khái… để không ảnh hưởng đến công việc chung. 5S, một phương pháp làm việc do người Nhật thiết lập, sẽ là một công cụ hữu hiệu để bạn dễ dàng hòa nhập, cũng là cách để tạo dựng sự tin tưởng ở nơi làm việc.

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0917 54 33 54

Sản phẩm mới

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến