English

NHUA   NHI   BINH

  Injection   Molding   Plastic

Hỗ trợ trực tuyến

  Sales 1

  Sales 2

Hotline:  08 3712 3748

Tin tức

 

Đến làm việc ở Nhật Bản, một đất nước nổi tiếng về tinh thần kỷ luật, tính tổ chức cao, bạn phải thay đổi những thói quen không tốt: bừa bộn, qua loa, đại khái… để không ảnh hưởng đến công việc chung. 5S, một phương pháp làm việc do người Nhật thiết lập, sẽ là một công cụ hữu hiệu để bạn dễ dàng hòa nhập, cũng là cách để tạo dựng sự tin tưởng ở nơi làm việc.

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

  Sales 1

  Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

Sản phẩm mới

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến