English

NHỰA NHỊ BÌNH

  Injection   Molding   Plastic

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0197 54 33 53

Sản Phẩm Nhựa Gia Dụng.

Nhựa Nhị Bình chuyên sản xuất và gia công các loại sản phẩm từ nhựa PP trong, nhựa PS. Ngoài ra, công ty chúng tôi sản xuất các sản phẩm sử dụng trong nhà bếp  theo yêu cầu khách hàng.

Các sản phẩm hiện tại chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng Nhật, Mỹ, Tây Ban Nha....

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

                       0917 54 33 53

Sản phẩm mới

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến