• Cổng VSIP II-A
  • Nhà máy VSIP 2A
  • Nhà xưởng
  • Khu vực ép
  • Phòng kín
  • Khu vực kho 1
  • Phòng đóng gói
  • QC kiểm tra
  • Khu vực kho 2
  • Bảo trì
  • Xuất hàng
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả
0917 54 33 53