• Cốc đựng đờm

  • Nguyên liệu: PP

    Màu: trong

    Kích thước: ...cm x ...cm
  • Thông tin chi tiết
  • Đặt câu hỏi & trả lời
Sản phẩm, chi tiết nhựa khác Khác
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả
0917 54 33 53