• Hộp đựng lông mi giả KH-07

  • Hộp nhựa đựng lông bị giả KH-07
    Chất liệu: GPPS
    Kích thước: 65 x 55 x 18 (mm)
    Màu sắc: Trắng, đen, trong, xi vàng, xi bạc.......
  • Thông tin chi tiết
  • Đặt câu hỏi & trả lời
Hộp nhựa đựng lông mi giả Khác

Hộp đựng lông mi giả KH-08

Hộp nhựa đựng lông bị giả. Chất liệu: GPPS Kích thước: 118 x 63,5 x 15 (mm) Màu sắc: Trắng, đen, trong, xi vàng, xi bạc.......
Chi tiết

Hộp đựng lông mi giả KH-04

Hộp nhựa đựng lông bị giả. Chất liệu: GPPS Kích thước: 115 X 55 X 14,5 (mm) Màu sắc: Trắng, đen, trong, xi vàng, xi bạc.......
Chi tiết

Hộp đựng lông mi giả KH-03

Hộp nhựa đựng lông bị giả. Chất liệu: GPPS Kích thước: 115 x 55 x 14,5 (mm) Màu sắc: Trắng, đen, trong, xi vàng, xi bạc.......
Chi tiết

Hộp đựng lông mi giả KH-02

Hộp nhựa đựng lông bị giả. Chất liệu: GPPS Kích thước: 117,5 x 65 x 17 (mm) Màu sắc: Trắng, đen, trong, xi vàng, xi bạc.......
Chi tiết

Hộp đựng lông mi giả KH-06

Hộp nhựa đựng lông bị giả. Chất liệu: GPPS Kích thước: 120 x 69 x 15 (mm) Màu sắc: Trắng, đen, trong, xi vàng, xi bạc.......
Chi tiết

Hộp nhựa đựng lông minh giả KH-01

Hộp nhựa đựng lông mi giả. Chất liệu: GPPS Kích thước: 115 x 55 x 17 (mm) Màu sắc: Trắng, đen, trong, xi vàng, xi bạc.......
Chi tiết
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả
0917 54 33 53